Faaborg-Midtfyn Produktionsskole
Nyborgvej 58, 5600 Faaborg

Sydfyns Erhvervsforskole
Hellegårdsvej 63, 5700 Svendborg

Service, turisme og omsorg

Hvad laver I?

En dag om ugen er du ude i dit eget erhvervstræningsforløb, og 4 uger i hvert semester er du ude i erhvervstræning på fuld tid. Erhvervstræningsstedet vælger du med afsæt i dit beskæftigelsestema.

Vi arbejder i projekter, individuelt og i små grupper, som du/I også selv kan være med til at formulere. Det kunne være:

 ”Dig og din sundhed”. Her arbejder vi med let teori om fx kost, bevægelse og søvn, kombineret med en masse praktiske øvelser. Undervisningen kan både foregå på skolen, i SG- huset, i svømmehallen og udendørs.

”Dig og din verden omkring dig” Vi er bl a. på besøg i banken, på borgerservice, hos et forsikringsselskab samt lokale virksomheder. Vi holder øje med hvad der sker ude i verden, bl.a. gennem nyhederne.

”Dig og din erhvervstræning” Her forbereder du din erhvervstræning, så du er klar, og ved hvad du skal. Du har selv stor indflydelse og arbejder selvstændigt med det du kan, og får støtte af din kontaktlærer til det du har brug for.

Hvem kan deltage i temaet?

Dig som gerne vil arbejde inden for service, turisme eller omsorg.

Hvad lærer man?

Du opnår sociale kompetencer gennem temaundervisning, projekter, erhvervstræning, samt sociale arrangementer.

Du lærer om egen krop samt kroppens styrker og svagheder i forhold til fysisk aktivitet.

Du lærer at tro på dig selv, og det at kunne udføre en opgave. Acceptere at man har forskellige stærke og svage områder.

Du lærer at det er vigtigt at tage initiativ og selv gå i gang med en opgave samt vigtigheden af at være vedholdende i forhold til en arbejdsopgave.

Du lærer at samarbejde og kunne fungere sammen i forhold til at udføre en arbejdsopgave.

Du kan opnå faglige kompetencer gennem temaundervisning, projekter og erhvervstræning.

Du får praktisk erfaring fra dine erhvervstræninger, som du bruger i din afklaring af dit videre forløb.

Hvilke kurser/certifikater kan man få på temaet

Hygiejne, ergonomi, rengøringsteknik og rengøringsmidler, kommunikation/ kunde og gæsteservice samt konflikthåndtering, anatomi og fysiologi, sundhedsfremmende aktiviteter, personlig fremtræden, samarbejde.

Hvor ofte han man temaet i løbet af ugen

Du har temaet 1 dag om ugen.

Hvordan er der sammenhæng mellem tema og erhvervstræningen.

Undervisningsministeriet har lavet nogle mål for uddannelsen, som beskriver hvad bl.a. temaerne skal indeholde, for at du kan bruge det til noget i din erhvervstræning. Du arbejder meget med målpinde der beskriver disse uddannelsesmål inden for dit erhvervstema.

Det er derfor vigtigt at du vælger en erhvervstræningsplads der passer til dit erhvervstema ”Service, Turisme og omsorg”. Så vil du opleve, at det du arbejder med i temaundervisningen, er det du kan få brug for at kunne når du kommer ud i erhvervstræningen.

Hvem lærer man det sammen med

Holdet består af andre unge mellem 16-25 år, der lige som dig, har valgt at arbejde med service, turisme og omsorg.

Hvilke uddannelser vil temaet inspirere til

For eksempel:

Sosu- hjælper, Serviceassistent, Cater, ernæringsassistent, Bartender, Dørmand, Turistguide, Receptionist, PAU, Den fri læreskole, Ejendomsservice teknikker, Renovationsmedarbejder, Lager og logistik, Chauffør, Portør, Butiksassistent.