Faaborg-Midtfyn Produktionsskole
Nyborgvej 58, 5600 Faaborg

Sydfyns Erhvervsforskole
Hellegårdsvej 63, 5700 Svendborg

Uddannelser med SPS
 

Uddannelser med SPS

Oversigt over ungdomsuddannelser med mulighed for specialpædagogisk støtte (SPS).

Du kan søge om SPS, hvis du er optaget på en af disse uddannelser:

 • STX (almen studentereksamen)

 • HHX (højere handelseksamen)

 • HTX (højere teknisk eksamen)

 • HF (højere forberedelseseksamen)

 • GSK (gymnasiale suppleringskurser)

 • EUD (erhvervsuddannelse)

 • SOSU (social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent)

 • PAU (pædagogisk assistent)

 • KUU (kombineret ungdomsuddannelse)

 

Støtteformer

Har du en funktionsnedsættelse eller tilsvarende svære vanskeligheder, kan du uanset arten få rådgivning og vejledning om, hvilke former for specialpædagogisk støtte (SPS), der kan afhjælpe dine behov.

Afhængigt af hvilken funktionsnedsættelse du har, og hvilken uddannelse du skal gennemføre, kan du få særlige former for støtte. Støtten får du på baggrund af en faglig vurdering af dit behov.

 

Sådan søger du

Du skal kontakte SPS-vejlederen på dit uddannelsessted, hvis du vil søge om specialpædagogisk støtte (SPS).

Hos SPS-vejlederen skal du udfylde en Bemyndigelseserklæring, om at du er elev på den pågældende uddannelse, og at du har et støttebehov.

Hvis du har dokumentation for en funktionsnedsættelse, skal du tage den med til samtalen. SPS-vejlederen vil spørge dig om, hvilke vanskeligheder du oplever i forbindelse med din uddannelse, og hvilke krav der stilles til elever på den uddannelse, du tager. I skal beskrive nogle forslag til støtte, som kan afhjælpe vanskelighederne.

Inden du taler med SPS-vejlederen, kan du derfor tænke over:

 • hvad du ikke kan i det daglige på uddannelsen

 • hvorfor du tror, at du ikke kan det

 • hvilken støtte, der vil bringe dig i stand til at kunne
   

Uddannelsesstedet laver selve ansøgningen

Uddannelsesstedet opretter en ansøgning og søger om støtte hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Styrelsen træffer afgørelse i sagen.

Dit uddannelsessted giver dig besked, når der er truffet en afgørelse, og du vil også modtage et brev i din e-Boks. Hvis du er under 18 år, vil dine forældre/værge også få en meddelelse om afgørelsen via dit uddannelsessted.

Hvis styrelsen bevilger støtte, sørger uddannelsesstedet for at bestille støtten.
 

Hvornår kan du søge?

Du kan søge om SPS, så snart du er optaget på en uddannelse.

Det er vigtigt, at du, allerede når du søger om optagelse på uddannelsen, gør opmærksom på, at du eventuelt vil få behov for SPS for at kunne gennemføre uddannelsen.