Faaborg-Midtfyn Produktionsskole
Nyborgvej 58, 5600 Faaborg

Sydfyns Erhvervsforskole
Hellegårdsvej 63, 5700 Svendborg

Ordensregler

Ordensregler for Kombineret Ungdomsuddannelse Syd- og Midtfyn.

Du har valgt at være elev på Kombineret Ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn og derfor er det din pligt gennem uddannelsen:

 • At du møder hver dag til tiden.

 • At du opfylder mødepligten i alle timer og aktiviteter på og udenfor skolen.

 • At du kontakter din kontaktlærer om morgen mellem kl. 8.00 -8.30 ved fravær.

 • At du sørger for i god tid at aftale kendt fravær med din kontaktlærer og får det godkendt.

 • At du deltager aktivt i det daglige arbejde, fællesskabet og aktiviteterne.

 • At du møde forberedt og udhvilet til din planlagte dag.

 • At du er en god kammerat.

 • At du tager ansvar for at passe på de fysiske rammer og inventaret i alle lokalerne.

 • At du siger nej til mobning – også på de sociale medier.

 • At du accepterer, at mobiltelefoner ikke må forstyrre undervisningen.

 • At du efterlever skolens sundhedspolitik.

 • Ikke at besidde, sælge, bruge eller indtage euforiserende stoffer eller alkohol på skolen. At du ved et evt. misbrug deltager i samtaler med misbrugskonsulenten.

 • At du er en god repræsentant for din skole og uddannelse, når du er i erhvervstræning, på ekskursioner og andet ud af huset.

 • At du accepterer, at din uddannelse afbrydes, hvis du ikke følger ovenstående regler.

Alle elever på kombineret ungdomsuddannelse underskriver ordensreglerne ved uddannelsens begyndelse.
 

Udkast til ordensregler august 2015