Faaborg-Midtfyn Produktionsskole
Nyborgvej 58, 5600 Faaborg

Sydfyns Erhvervsforskole
Hellegårdsvej 63, 5700 Svendborg

Målgruppe


For at begynde på KUU skal den unges UU-vejleder vurdere, om den unge er omfattet af målgruppen.

 

Derudover skal den unge:
• have afsluttet 9. eller 10. klasse eller tilsvarende
• være under 25 år
• være motiveret for at tage en uddannelse
• ikke have forudsætningerne for at påbegynde en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse

 

Kombineret ungdomsuddannelse er ikke tiltænkt unge, der skønnes at have de faglige, sociale og personlige forudsætninger for at begynde på og gennemføre en anden ungdomsuddannelse, men som blot er uafklarede i forhold til, hvilken erhvervsfaglig eller gymnasial uddannelse, der er den rette for dem.

 

Opbygningen af uddannelsen:
Kombineret ungdomsuddannelse tager 2 år og er opdelt fire dele af et halvt års (20 ugers) varighed.
Der er optag i august og januar og der er begrænsning på antal pladser.

Service, butik,
miljø

Faaborg

Det grønne
område

Faaborg

Produktion,industri, håndværk

Svendborg

Service, turisme, omsorg

Svendborg