Faaborg-Midtfyn Produktionsskole
Nyborgvej 58, 5600 Faaborg

Sydfyns Erhvervsforskole
Hellegårdsvej 63, 5700 Svendborg

Det grønne område

Hvad laver I?

Anlægger en miniplanteskole især med frugt og bær.

Anlægger og vedligeholder  køkkenhave til brug for Produktionsskolens køkken.

Almen vedligeholdelse af skolens grønne område med beskæring, klipning, beplantning, ukrudtsbekæmpelse (manuelt og ved ukrudtsbrænding), rydningsarbejde, brændekløvning, lave kvashegn, lave pileflethegn, påfyldning af perlesten.

Lægning af fliser.

Podning og formering

Arbejder i projekter i mindre grupper.

Hvem kan deltage i temaet?

Unge som gerne vil bruge deres krop aktivt og kan lide at arbejde udenfor.

Hvad lærer man?

Man lærer om ens egen krop samt kroppens styrker og svagheder i forhold til fysisk aktivitet.

Man lærer  at tro på sig selv, og det at kunne udføre en opgave. Acceptere at man har forskellige stærke og svage områder.

Man lærer at det er vigtigt at tage initiativ og selv gå i gang med en opgave samt vigtigheden af at være vedholdende i forhold til en arbejdsopgave.

Man lærer at samarbejde og kunne fungere sammen i forhold til at udføre en  arbejdsopgave.

 

Fagligt lærer man at klippe hæk, bekæmpe ukrudt, beskære træer og buske, tilså en køkkenhave, pode æbletræer, slå græs, bygge små broer, plante træer.

Maskinkendskab f.eks. havetraktor, fræser, buskrydder, græsslåmaskine, hækklipper og pladevibrator.

Man lærer at bruge håndværktøj samt at læsse en trailer.

Plantekendskab.

Man lærer også om det grå område som sten og fliser.

Hvilke kurser/certifikater kan man få på temaet

Podekursus

To dages motorsavskursus på Dalum Landbrugsskole.

Beskæringskursus.

Hvor ofte han man temaet i løbet af ugen

Man har temaet 1 ½ dag om ugen.

Hvordan er der sammenhæng mellem tema og erhvervstræningen.

Eleven er selv med til at vælge sin erhvervstræningsplads, så for nogle er der stor sammenhæng f.eks. erhvervstræningspladser på kirkegårde mens det for andre elever ikke har den store sammenhæng f.eks. erhvervstræning hos en kvæglandmand.

Hvem lærer man det sammen med

Holdet består af KUUunge, der alle har valgt at arbejde med det grønne område.

Hvilke uddannelser vil temaet inspirere til

Anlægsgartner, , væksthusgartner, landmand, planteskolegartner, greenkeeper, skovarbejder,  jordbrugsmaskinfører, struktør.