Faaborg-Midtfyn Produktionsskole
Nyborgvej 58, 5600 Faaborg

Sydfyns Erhvervsforskole
Hellegårdsvej 63, 5700 Svendborg

Service, butik, miljø

Hvad laver I?

Indenfor butik, handel, service og kundebetjening, arbejder vi teoretisk og praktisk omkring konceptet: ”Hvad vil det sige at være serviceminded”? Du lærer at håndterer rutinepræget funktioner på lagre og i butikker, som f.eks. trimning af butikker og opfyldning af varer. Der bliver holdt forskellige oplæg og afprøvet metoder indenfor god kundebetjening og kundepleje.

Vi arbejder med teori, som bliver koblet sammen med cases. Dele af undervisningen kommer til at foregå på erhvervsskoler, i butikker eller andre relevante øverum. Der vil ligeledes blive fremstillet produkter, der skal markedsføres og sælges forskellige steder. F.eks. via butikker, markedspladser og div. hjemmesider.

 

I temaet ”SBM” får du grundlæggende viden omkring: indkøb at varer, udregning af priser, vareoptælling, hvordan man styrer en lagerbeholdning? Hvordan styrer en butik sin økonomi?

Du får indblik i varesortiment og varens anvendelse samt varemodtagelse, vareopsætning og lagerstyring.

 

I miljø, genbrug og bæredygtighed bliver du i stand til at håndtere affald i et job på genbrugsplads eller boligforeninger eller andre steder, hvor renovation og genbrug indgår.  Du bliver trænet i at vejlede brugerne af en genbrugsplads, så de selv bliver i stand til at håndtere affald korrekt under mest mulig hensyntagen til natur og miljøet. 

 

Undervisningen om hygiejniske principper, arbejdsteknik/ergonomi, samarbejde, kommunikation og personlig fremtræden vil også være en del af undervisningen på SBM.

Hvem kan deltage i temaet?

Det kan unge, der enten har flair for at arbejde med emner indenfor SMB eller unge, som vil prøve at skabe en beskræftigelsesprofil inden for de 3 områder.

Hvad lærer man?

Du opnår kompetencer indenfor tilrettelæggelse og udførsel af events og projekter samt butiksindretning, købmandsskab, forretningsforståelse og kundepleje.

Du får viden indenfor målgrupper, segmenter, købemotiv, brands samt viden indenfor erhvervsøkonomi og lagerstyring.

Du bliver også klogere på korrekt og effektivt håndtering af affald i bla. i naturligt økosystem som økonomisk, sociale, etiske og økologiske synsvinkler af affaldshåndtering og bæredygtighed.

Du lærer at anvende fagudtryk og begreber i erhvervslivet i dit valgte beskæftigelsestema.

Og så får du kenskab til samarbejde og konflikthåndtering samt indsigt i egne adfærd med fokus på egen fremtræden.  

Du opnår også kompetencer i at bruge kroppen ergonomisk hensigtsmæssigt samt viden om de hygiejniske principper indenfor personlig hygiejne og rengøring inden for det valgte beskæftigelsestema

Hvilke kurser kan man få på temaet?

Alt efter hvad du har brug for under din uddannelse (forløbsplanen som styringsværktøj) får du kompetencer gennem kurser fx i dekoration på Svendborg Erhvervsskole.

Hvor ofte har man temaet i løbet af ugen?

1½ dag om ugen har du SBM undervisning.

Hvordan er der sammenhæng mellem tema og erhvervstræningen?

På skolen får du undervisning, der giver dig viden, færdigheder og kompetencer inden for SBM.

Når du er i erhvervstræningen kobler du din viden om teori sammen med praktisk.

Hvem lærer man det sammen med?

På skolen er du sammen med andre unge, der har valgt det samme tema som dig. Når du er i erhvervstræning er det erhvervstræningsstedet der udstikker rammen alt efter hvilke mål, som du har sat dig i forløbet.

Hvilke uddannelser vil temaet inspirere til?

Service, Butik og Miljø lægger op til følgende uddannelser efter KUU: butiksassistent, serviceassistent, pædagogmedhjælper, social –og  sundhedsassistent/hjælper, lager- og logistik operatør, cater ect.