Faaborg-Midtfyn Produktionsskole
Nyborgvej 58, 5600 Faaborg

Sydfyns Erhvervsforskole
Hellegårdsvej 63, 5700 Svendborg

Hvad laver I?

Vi lærer at bruge forskellige håndværktøjer; også elektriske.

Lettere håndværksopgaver i bl.a. gips og træ og andre materialer.

Vi maler, bygger, indretter og laver vedligeholdelsesopgaver i egne lokaler.

Lettere EL- og VVS-arbejde, der ikke kræver autorisation.

Kortere forløb på Teknisk skole.

Hvem kan deltage i temaet?

Det kan alle unge med interesse i produktion, håndværk og industri.

Man skal have en almindelig god fysik, ikke være bange for at blive beskidt og kunne tage fat.

Hvad lærer man?

Man lærer om ergonomi, hvordan man bruger kroppen på en arbejdsplads og hvordan man passer på sig selv i en arbejdssituation.

Man lærer, hvordan man planlægger og gennemfører en arbejdsopgave fra start til slut.

Man lærer, hvordan man beregner materialemængder og lægger et buget til en given opgave.

Man lærer at samarbejde om en opgave og udnytte en gruppes ressourcer bedst muligt.

Man lærer kendskab til de mest almindelige håndværktøjer og elektriske maskiner.

Man lærer om at sortere affald, både på byggepladsen og på genbrugsstationen samt baggrunden for affaldssortering.

Vi lærer noget om arbejdsvilkår og fagforeninger herunder deres opbygning og historie.

Hvilke kurser/certifikater kan man få på temaet

Vi samarbejder med de omkringliggende erhvervsskoler, der udbyder kruser til KUU efter behov for den enkelte elev jvf. forløbsplanen og beskæftigelsesprofilen.

Hvor ofte han man temaet i løbet af ugen

Du har temaet en dag om ugen. Derudover har du en ugentlig erhvervstræningsdag, der, så vidt det er muligt, skal ligge indenfor temaet. Endelig har du, i hvert semester, en 4 ugers erhvervstræningsperiode, hvor du er i erhvervstræning samme sted som din ugentlige arbejdsdag.

Hvordan er der sammenhæng mellem tema og erhvervstræningen.

Den studerende finder selv sin erhvervstræningsplads således, at der opnås størst mulig sammenhæng mellem den studerendes ønske om job eller uddannelse og det sted den studerende kommer i erhvervs-træning.

Kontaktlæreren kan, enten via sit eget eller skolens netværk af virksomheder, være behjælpelig med at skaffe pladser. Den studerende undervises, inden erhvervstræningen, i at skrive ansøgninger, personlig fremtræden m.m.

Hvem lærer man det sammen med

Du lærer at arbejde sammen med andre unge, der har valgt at arbejde indenfor det samme tema.

Hvilke uddannelser lægger temaet op til?

Ejendomsservicetekniker, byggemontagetekniker, industrioperatør, procesoperatør, murerarbejdsmand, struktør, isolatør, tømrer, smed, produktør, lagerassistent, chauffør og meget, meget mere.

Produktion, industri, håndværk